Mogućnost kupovine na rate

Kupovina na rate

Od sada imate mogućnost kupovine na jednake mesečne rate, bez kamate!

Uslovi i dokumentacija za kupovinu na jednake mesečne rate:

Prodavac je ovlašćen da diskreciono odluči o svakoj pojedinačnoj prodaji na rate, i da istu ne odobri na osnovu odluke posebno obrazovane komisije za odobrenje prodaje na rate, s obzirom na kreditnu sposobnost kupca i u skladu sa utvrđenom Procedurom prodaje uz otplatu na rate.

  • Ukoliko želite da kupite neki od naših proizvoda na jednake mesečne rate rate, odaberite tu opciju prilikom poručivanja ili naglasite našem operateru da želite rate, kada Vas pozovemo radi potvrde porudžbine.
  • Za ostale formulare i njihovo eventualno popunjavanje preuzmite uputstvo ili pozovite brojeve telefona: 060 3223319

Kupci mogu ostvariti pravo kupovine na rate bez kamate na sledeći način:

  1. Putem zaključenja ugovora sa  PIO, uz administrativnu zabranu na penziju.
  2. Putem zaključenja ugovora sa sindikatima, uz potvrdu firme u kojoj je radnik zaposlen.
  3. Individualno, uz ugovor i administrativnu zabranu na zaradu radnika.
  4. Poručivanjem online, putem kreditne kartice.

Pravila koja važe za uplatu rata:

  • U slučaju prodaje na rate pod tačkom 1. i 2. otplata prve rate počinje da teče od prve sledeće isplate ličnog primanja (zaradne/penzije).
  • Kod prodaje na rate pod tačkom 3. prva rata dospeva na naplatu odmah prilikom kupovine proizvoda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *